Trainingen voor winkelpersoneel

Trainingen criminaliteitspreventie voor winkelpersoneel

Heeft u camera’s, poortjes, labels en misschien zelfs wel spiegels in de winkel om winkeldiefstal te voorkomen? Dat is al een goede, preventieve stap, maar een camera komt niet van het plafond af om een winkeldief aan te wijzen. Winkelmedewerkers zijn hier dus cruciaal en een training van Hogeslag kan ze daarbij helpen.

Voorkom winkeldiefstal

Een preventieve opstelling en houding van medewerkers in de winkel kan al heel veel winkeldiefstal schelen, met name het gedrag van de gelegenheidsdief is daarmee bij te stellen. En die houding in de winkel is ook nog eens heel klantvriendelijk!
Het voorkomen van winkeldiefstal is een belangrijk onderdeel van de training. Niet alleen door de juiste houding aan te nemen, maar ook door te weten hoe te reageren als het tóch gebeurt. Door de juiste reactie kan winkeldiefstal vaak nog worden omgebogen zodat er geen confrontaties ontstaan. Winkelpersoneel krijgt hiervoor tijdens de training meerdere opties aangeboden en worden getraind om deze toe te kunnen passen.

Geplande diefstal door de ‘nepdief’

Voorafgaand aan de training wordt de ‘nepdief’ ingezet. Deze dief is een soort mysterie-shopper die enkele dagen voorafgaand aan de training de winkel(s) binnen gaat en probeert om diefstal te plegen. De op deze wijze gestolen goederen worden uiteraard terug gegeven tijdens de trainingsavond, zodat de winkel hier geen schade van ondervindt. Het tonen van de gestolen spullen leidt ertoe dat medewerkers dit onderwerp zeer serieus nemen. Bovendien gelden deze diefstallen als ‘leermoment’, omdat de dief duidelijk rapporteert waarom de diefstallen gelukt zijn.
Uiteraard is het ook mogelijk dat de dief wordt aangehouden, maar ook dan zijn er voldoende aanknopingspunten om te leren van deze ingehuurde winkeldief.
De winkeldief kan ook op pad worden gestuurd met een bijzondere opdracht, bijvoorbeeld om medewerkers te testen op smokkelverkoop, het retourneren van goederen of bijvoorbeeld de afhandeling bij de zelfscan.

Afwijkend winkelgedrag

Er zijn talloze voorbeelden van afwijkend winkelgedrag. Voorbeelden kunnen zijn:
– Niet houden aan (huis)regels, bijv. eten of roken in de winkel
– Discussies over artikelen, prijzen
– Binnenkomen met winkelverbod
– (Te) veel persoonlijke aandacht
– Gebruik van alcohol, drugs
– Groepen (jongeren)
– 18+ verkoop
– etc.
De training geeft diverse handvatten om afwijkend winkelgedrag aan te passen. Met de bagage van de training zal dat in veel gevallen lukken, maar uiteraard is er ook aandacht voor de gevallen waarin het bijsturen van het gedrag niet lukt. Medewerkers wordt dan geleerd welke opties er dan nog open staan.

Overvalpreventie

Goed nieuws: het aantal overvallen neemt gelukkig nog steeds af. Echter, de impact van een overval is nog steeds onverminderd groot en daarom zal dit onderwerp in principe in elke training worden aangeroerd. Samen met de medewerkers wordt in de huid gekropen van een overvaller, want als je weet wat hem drijft, dan kun je ook bedenken wat je moet doen om hem niet jouw winkel tot slachtoffer te maken. Uiteraard zit in dit onderwerp ook de RAAK-regel.

Training voor individuele winkel of winkeliersvereniging

Een training kan worden gegeven voor een individuele winkel (een zgn. incomany-training), maar kan ook worden gegeven voor een groep winkels die zich hebben georganiseerd als winkelstraat of winkeliersvereniging. De training wordt dan gegeven voor medewerkers uit verschillende winkels. Voordelen zijn dan dat men elkaar beter leert kennen, zodat er in onveilige situaties ook makkelijker op elkaar gerekend kan worden. Daarnaast kan de training een start zijn voor bijvoorbeeld een What’s-app veiligheidsgroep of nog verder, een stap richting Collectieve winkelverboden.

Referenties

Hogeslag Criminaliteitspreventie is geen nieuweling in het vak. Al sinds 2010 worden trainingen gegeven, wordt gewerkt binnen meerdere KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) en wordt er op grotere schaal gewerkt aan veiligheid in winkels.
Trainingen werden in de loop van de jaren al gegeven voor o.a. de volgende winkels: Jumbo, Albert Heijn, Plus, Bruna, HEMA, parfumerie Pour Vous, Primera, Etos, Shoeby en diverse kleinere winkels. Daarnaast wordt Hogeslag Criminaliteitspreventie vaak ingezet door winkeliersverenigingen en gemeentes.
Hogeslag ontving in 2017 de veiligheidsprijs van de gemeente Deventer en werd ook in 2017 genomineerd voor de ‘wel-zo-veilig award’.